Firmené
poradenstvo

Vitajte na stránkach našej spoločnosti!

Sme tu pre to, aby sme Vám pomohli dosiahnuť  Vaše ciele a naplniť  Vaše ambície.

Sme mladá dynamicky sa rozvíjajúca spoločnosť pôsobiaca v oblastiach grantového poradenstva, vzdelávania a mapovania podnikových procesov.

Naším cieľom je poskytnúť  Vám komplexné riešenia, ktoré Vám pomôžu uspieť v dnešnom rýchlo sa meniacom podnikateľskom prostredí.

V našej spoločnosti

Poskytujeme

Grantové poradenstvo

Poskytujeme odbornú pomoc pri vyhľadávaní vhodných grantových príležitostí v SR aj v EÚ v rôznych oblastiach pre široké spektrum záujemcov.

Pomáhame s prípravou a podávaním grantových žiadostí/žiadostí o poskytnutie nenávratného finančného príspevku, aby ste zvýšili svoje šance na úspech.

Ponúkame konzultácie počas celého procesu od získania grantu až po jeho úspešné čerpanie, vykazovanie a kontroly vykonávaných aktivít, či dokladov.

Ponúkame pomoc s riadením rôznych typov projektov, ako aj pomoc pri príprave podkladov pre verejné obstarávanie. 

Mapovanie podnikových procesov

Detailne analyzujeme a optimalizujeme Vaše podnikové procesy, aby sme zvýšili efektivitu a produktivitu Vašich pracovných procesov.

Pomôžeme identifikovať slabé miesta vo Vašich pracovných procesoch a navrhneme riešenia na ich zlepšenie.

Pomôžeme Vám implementovať navrhnuté riešenia vytvorením prehľadných a efektívnych procesných máp, ktoré Vám umožnia lepšie riadiť a sledovať Vašu činnosť, aktivity jednotlivých oddelení, či konkrétnych zamestnancov. 

Vzdelávacie aktivity

Organizujeme školenia, semináre a workshopy pre rôzne úrovne zamestnancov a manažérov v organizáciách.

Ponúkame vzdelávacie programy šité na mieru našich klientov, ktoré vychádzajú z Vašich konkrétnych potrieb a cieľov, z Vašich pracovných postupov a zvyklostí.

Naši lektori sú skúsení odborníci, ktorí sa neustále vzdelávajú a sledujú najnovšie trendy a metódy v rôznych oblastiach, aby sa stále rozvíjali a mohli svoj rozvoj ponúkať ďalej. 

Prečo si vybrať nás?

Našimi veľkými výhodami sú kvalitná práca, odovzdaná načas a v požadovaných štandardoch.

Dokážeme sa prispôsobiť požiadavkám našich klientov, ponúkame to, čo sami požadujeme od iných.

Sme diskrétni, lojálni a spoločensky zodpovední.

Naše postupy a výsledky spĺňajú všetky prísne kritériá, pracujeme efektívne, spoľahlivo a profesionálne.

01

 Odbornosť a skúsenosti

Náš tím tvoria odborníci s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti grantového poradenstva, podnikových procesov a vzdelávania.

Každá výzva je pre nás príležitosťou pre osobnostný aj odborný rast. 

02

Individuálny prístup

Každého svojho klienta vnímame ako jedinečného, s vlastnými potrebami, požiadavkami, očakávaniami, ambíciami a víziami.

Našou prioritou je poskytovať služby šité na mieru konkrétnej organizácie. 

03

Komplexné riešenia

Ponúkame široké spektrum služieb, ktoré našim klientom pomôžu dosiahnuť ich ciele efektívne a s minimálnymi nákladmi.

Cieľom nami ponúkaných komplexných riešení je zabezpečiť, aby ste dostali nielen konkrétnu službu, ale aj celý balík súvisiacich aktivít, ktorý Vám pomôže dosiahnuť Vaše ciele efektívne a s ohľadom na všetky, pre Vás, relevantné faktory.

Kontaktujte nás

Radi sa s Vami porozprávame o Vašich potrebách, požiadavkách, ambíciách a víziách a poskytneme Vám viac informácií o našich službách. Kontaktujte nás ešte dnes a začnime spolupracovať na Vašom úspechu!

Kontakt

© Gauri, s.r.o.  2024 - Všetky práva vyhradené